Naudojimosi taisyklės ir prekių grąžinimo sąlygos

Knygos „Pakrautos mintys“ pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes https://monaco.lt/pasikrauk/apmokejimas/ elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir Alex Monaco (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui renkantis, užsakant ir perkant elektroninėje parduotuvėje siūlomas prekes ar kitaip naudojantis https://monaco.lt/pasikrauk/apmokejimas/ teikiamomis paslaugomis. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.
1.2. Naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis turi teisę:
1.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
1.2.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
1.2.3. juridiniai asmenys;
1.2.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.3. Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) atliekant užsakymą naudojami, kad būtų galima:
1.3.1. apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;
1.3.2. išrašyti finansinius dokumentus;
1.3.3. išpręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
1.3.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
1.4. Užsakymo metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. Pasikeitus Pirkėjo asmens duomenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas duomenis atnaujinti.
1.4.1. Atlikus užsakymą duomenys nesaugomi (žr. p. 2.3.).
1.5. Prekių kainos, nurodytos prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes svetainėje https://monaco.lt/pasikrauk/apmokejimas/ jų užsakymo pateikimo momentu. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eur su PVM. Pristatymo kainos neįskaičiuotos – jos nurodomos užsakymo metu parduotuvės puslapyje „apmokėjimas“.

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas
2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinko apmokėjimo būdą ir atliko apmokėjimą, o Pardavėjas apmokėjimą gavo, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.
2.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą Pardavėjas informuoja Pirkėją, išsiųsdamas pranešimą su išankstinio mokėjimo sąskaita Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.
2.3. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma https://monaco.lt/pasikrauk/apmokejimas/ duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2. Pirkėjas, naudodamasis Užsakymo paslaugomis, sutinka su šiomis pirkimo-pardavimo sutarties Taisyklėmis ir privalo jų laikytis.
3.3. Pirkėjas atsako už visus veiksmus, atliktus naudojantis Užsakymo paslauga.
3.4. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes.
3.5. Gavęs išankstinę sąskaitą už užsakytas prekes Pirkėjas sumoka naudodamasis savo banku internete ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Užsakyti“ paspaudimo. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes. Neatlikus mokėjimo per nurodytą laikotarpį, Pirkėjo užsakymas atšaukiamas.
3.6. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes. Jei Pirkėjas, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, jis privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas.
3.7. Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, sudaro pirkimo-pardavimo sutartis, pasinaudodami Užsakymo paslaugomis.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas neatsako už nuo jo nepriklausančių aplinkybių (trečiųjų šalių įtaką), jeigu elektroninės parduotuvės veikimas sutriks.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
4.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
4.5. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5. Prekių pristatymas
5.1. Prekes, Pirkėjo sąskaita, pristato transporto įmonė. Atskirais, Pardavėjo nurodytais atvejais, prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.
5.2. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, sumos, vietovės, kur siunčiamas produktas (knyga).
5.3. Prekės užnešimo paslauga užsakoma atskirai iki apmokėjimo už prekes ir pasirinktas paslaugas. Prekės užnešimo paslaugą apmoka Pirkėjas. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais prekės užnešimo paslaugą apmoka Pardavėjas.
5.4. Jeigu produktas (knyga „Pakrautos mintys“) yra pagamintas, jis įprastai pristatomas Pirkėjo nurodytu adresu per 2-7 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes. Tačiau šis puslapis skirtas išankstiniam pristatymui, todėl prekės siunčiamos TIK JAS PAGAMINUS! Pagaminimo datos skelbiamos puslapyje: www.monaco.lt/pakrautos-mintys/
5.4. Prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių neriją (taikoma papildoma priemoka). Prekės pristatomos visoje Europoje ir JAV.
5.5. Tiksli prekių pristatymo diena nurodoma Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. pašto adresu, Pirkėjo nurodytu registracijos formoje.
5.6. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas, privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
5.6.1. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus.
5.6.2. Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui, priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.
5.7. Kartu su užsakytomis prekėmis Pirkėjui pristatoma PVM sąskaita-faktūra, patvirtinanti prekių įsigijimo faktą.
5.8. Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.
5.9. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

6. Atsakomybė
6.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
6.2. Už pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
6.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
6.4. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

7. Asmens duomenų tvarkymas
7.1. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir/ar jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui šiose Taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir/ar jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu.
7.2. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui ir/ar trečiajam asmeniui, Pardavėjo nurodymu pristačiusiam prekes, vieną iš asmenį identifikuojančių dokumentų: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ir/ar jo atstovus internetinės prekybos tikslu. Pirkėjas taip pat patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad prekių atsiėmimo metu prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas ir/ar trečiasis asmuo, Pardavėjo nurodymu pristatęs prekes, nusirašytų Pirkėjo ir/ar jo atstovo pateikto asmenį identifikuojančio dokumento duomenis ir šiuos duomenis tvarkytų (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų perdavimą Pardavėjui) internetinės prekybos tikslu.
7.3. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, gali reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.
7.4. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Pirkėją ir/ar jo atstovus internetinės prekybos tikslais, ir nepateikus asmens duomenų bei/ar nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalės sudaryti ir/ar vykdyti sutarties.

8. Informacijos siuntimas
8.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

9. Prekių grąžinimas internetiniams užsakymams
9.1. Norėdami grąžinti įsigytas prekes, prašome parašyti mums el. paštu laimingisunsnukiai@monaco.lt. Pateikite prašau šią informaciją: a) prekės pavadinimą, b) apmokėjimo kvitą, c) grąžinimo priežastį.
9.2. Gavę Jūsų pranešimą susisieksime su Jumis asmeniškai ir suderinsime grąžinimo tvarką ir sąlygas. Kaip numato Europos Sąjungos el. prekybą reglamentuojantys įstatymai, gavę grąžinamas prekes per ne vėliau kaip 14 d., grąžinsime Jums pinigus į nurodytą sąskaitą arba pakeisime prekę kita. Prekių pristatymo pardavėjui išlaidas apmoka pirkėjas. Norėdamas grąžinti prekę(es), Pirkėjas privalo laikytis šių sąlygų: grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos, nesubraižytu paviršiumi. Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.
9.3. Kilus neaiškumų, klausimų ar nusiskundimų, pirmiausiai siūlome kreiptis į mus el. paštu laimingisunsnukiai@monaco.lt arba telefonu nurodytu kontaktų skiltyje. Neradus bendro sutarimo, prašymus ar skundus dėl Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

10. Baigiamosios nuostatos
10.1. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.
10.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.